Mission, Vision och Affärsidé

Mission, Vision och Affärsidé

Mission: Vi ser möjligheterna, löser problem och skapar värden tillsammans med våra kunder.

Vision: Vi skall vara en viktig del av uppdragsgivarens marknadssatsning genom att erbjuda flexibla, erfarna och dedikerade medarbetare. Våra medarbetare skall alltid ha spetskompetens som övergår och kompletterar våra kunders behov.

Affärsidé: Vi har lokal förankring – och ett nordiskt fotfäste. Vi tar alla uppdrag på största allvar, både för den lokala aktören med en mindre marknad, till den större, nordiska koncernen som arbetar på en hårt konkurrensutsatt, internationell marknad.