Filosofi

Filosofi

Den kan verka enkelt och självklart, men vi avviker aldrig från dessa tre grundprinciper i vårt dagliga arbete:

  1. Vi är analytiska och nyfikna. Vi använder vår erfarenhet, undersöker, frågar och söker hela tiden kompletterande information.
  2. God uppdragsförståelse, strategisk enighet, budgetdisciplin och en aktiv projektledning med tydliga förutsättningar för att lyckas.
  3. Vi utesluter ingenting i den kreativa processen, men sorterar, utvärderar och testar både idéer, metoder, uttrycksform och medier.