Filosofi

Filosofi

Det kan høres enkelt og selvfølgelig ut, men vi viker aldri fra disse tre prinsippene:

1 – Vi er analytiske og nysgjerrige. Vi bruker vår erfaring, undersøker, spør og ser hele tiden etter supplerende informasjon.

2 – God oppdragsforståelse, strategisk enighet, budsjettdisiplin og tett prosjektledelse er tydelige forutsetninger for å lykkes.

3 - Vi avviser ingen ting i den kreative prosessen, men sorterer, evaluerer og tester både ideer, met oder, utryksform og medier.